• Hộp carton 7 lớp

  Hộp carton 7 lớp

  Bao bì carton 7 lp:

  Thùng carton 7 lớp là loại thùng được cấu tạo bởi 2 lớp ngoài, 5 lớp trong
  Loại thùng này được sản xuất trên nhiều loại giấy.

 • Thùng carton 3 lớp

  Hộp carton 3 lớp

  Bao bì carton 3 lớp:
  Hộp giấy 3 lớp có kết cấu: 

                 +    1 lớp giấy mặt
                 +    1 lớp giấy sóng
                 +    1 lớp giấy đáy
 • Phôi carton 5 lớp

  Carton 5 lớp gồm 2 lớp mặt, 2 lớp sóng và 1 lớp giữa.

 • Thùng carton 5 lớp

  Bao bì carton 5 lớp: 

  Hộp giấy 5 lớp có kết cấu 3 lớp giấy: 

                 +  1 lớp giấy mặt

                 +  2 lớp giấy sóng

                 +  1 lớp đáy cách giữa 2 lớp sóng và một lớp đáy

 • Thùng Carton 2

  Hộp carton có sử dụng vách  ngăn

 • Thùng Carton

  Thùng Carton có nắp lồng, bế cạnh - Hộp khay

Tin tức
Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Hỗ trợ trực tuyến
04 36 525 425
Kinh doanh 1
0978966594
Kinh doanh 2
Hotline: 0973181438
Thống kê truy cập