Ngày đầu tiên đi làm, Sếp: Ráng làm tốt, cậu sẽ được thăng tiến nhanh thôi.

Sau một tuần, Sếp: Cậu cần phải làm việc chăm chỉ hơn!!

Sau một tháng, Sếp: Cậu cần phải đóng góp nhiều hơn nữa cho công ty!!!

Sau một quý, Sếp: Tôi đã nói cậu phải làm việc chăm chỉ hơn cậu có nghe tôi không vậy hả!!!??