Một hướng dẫn viên du lịch đi đến đâu khi giới thiệu với khách anh ta cũng không quên kể về bố của mình.

– Thưa quý ông, quý bà, đây là cung văn hóa do bố tôi là kiến trúc sư thiết kế…

Đến địa điểm tiếp theo anh hướng dẫn viên lại nói:

– Đây là toà nhà quốc hội, cũng là công trình của bố tôi…

Khi đến biển chết, hướng dẫn viên nói tiếp:

– Thưa quý ông, quý bà, chúng ta đã tới biển chết, biển này…

Một du khách ngắt lời:

– Chúng tôi biết rồi! Biển này là do bố anh đánh chết chứ gì?

– !?!